COLABORARE
   Orma - numere tematice viitoare
   

ORMA este o revistă semestrială, deschisă colaborării tuturor celor interesaţi de studiul sistematic al religiilor.

Dacă doriţi să publicaţi un studiu, notă de lectură sau recenzie în revista noastră, vă rugăm să trimiteţi textele la adresa electronică orma@lett.ubbcluj.ro / revista_orma@yahoo.com, într-un document ataşat.

Fiecare număr e centrat pe o temă dominantă, care va fi anunţată cu şase luni înainte. Sunt acceptate, de asemenea, studii şi note de lectură pe subiecte diferite de tematica anunţată a volumului.

Textele pot fi redactate în romānă, franceză, italiană, spaniolă, engleză sau germană; dacă studiile sunt în romānă, trebuie ataşat şi un rezumat larg într-una dintre limbile de circulaţie internaţională menţionate mai sus.

Normele de redactare: Times New Roman de 10, la 1 rānd, cu notele la subsol, numerotate automat. Imaginile trebuie comprimate în format JPEG. Redacţia va supune articolele unei corecturi preliminare, cerute de exigenţele publicării şi, după corectură, textul va fi returnat pentru a fi revăzut de către autor.

Pentru orice informaţie asupra profilului şi a structurii revistei, consultaţi situl internet:
www.lett.ubbluj.ro/~orma